MEDEDELINGEN

Onder deze kop zullen allerlei mededelingen van zeer uiteenlopende aard worden geplaatst. Eén van de eerste mededelingen gaat over het spuiten van aardappelen en het daarmee voorkomen van de aardappelziekte.

Er zullen ook actuele mededelingen op de site worden geplaatst.

Verder vragen we aan u om de secretaris via de mail op de hoogte te houden van zaken die voor de leden, voor de tuincommissie of voor het bestuur van belang zijn.